Back to top

MISJA I WIZJA

WIZJA

Dom Historii Europejskiej chce stać się wiodącym muzeum poświęconym zjawiskom transnarodowym, które wpłynęły na kształt naszego kontynentu. Dzięki interpretowaniu historii z perspektywy europejskiej łączy on i porównuje wspólne doświadczenia oraz ich różne interpretacje. Jego celem jest rozpoczęcie nauki o transnarodowych perspektywach w Europie.
 

MISJA

Dom Historii Europejskiej jest forum nauki, refleksji i debaty otwartym dla zwiedzających ze wszystkich pokoleń i środowisk. Główną misją muzeum jest poprawa zrozumienia historii europejskiej w całej jej złożoności, zachęcanie do wymiany pomysłów oraz kwestionowanie założeń.

Prezentuje historię Europy w sposób uświadamiający wielość perspektyw i interpretacji. Chroni pamięć o tym, co nas łączy, ale i dzieli. Eksponuje i zbiera historię europejskiej integracji i jej podstawy. Jako projekt Parlamentu Europejskiego i część jego oferty dla zwiedzających Dom Historii Europejskiej jest naukowo niezależny.

Nasze międzynarodowe zbiory, wystawy i programy dostarczają zaskakujących i inspirujących doświadczeń. Za pośrednictwem działań informacyjnych i partnerstw chcemy umocnić europejski wymiar w debatach, na wystawach i w nauce o historii. DHE jest miejscem spotkań, gdzie wielopłaszczyznowa interpretacja przeszłości jest łącznikiem do pytań ważnych dla dzisiejszej Europy.