Back to top

Do wyrzucenia

Historia współczesnego kryzysu

18 lutego 2023 r. – 14 stycznia 2024 r.

Śmieci. Najbardziej widoczny i namacalny dowód zbliżającego się kryzysu ekologicznego

 Wystawa „Do wyrzucenia” ujawnia ukrytą historię odpadów w Europie, a jednocześnie podkreśla ich znaczenie jako barometru zmian społecznych. Zaczyna się od rewolucji przemysłowej, prowadzi nas przez niedobory czasu wojny i gwałtowny wzrost konsumpcji po wojnie, aż po obecny kryzys nadmiaru śmieci. Pokazuje głębokie zmiany w traktowaniu śmieci oraz nasze zmieniające się podejście do nich. Spojrzenie w przeszłość stawia w nowym świetle obecną krytykę i apele o zmiany.

Projekt „Do wyrzucenia”:

 
Photograph © Mandy Barker
 

Zarys wystawy

Sekcja 1: Masz na myśli śmieci?

Na wystawie przedstawiono problem odpadów w Europie z perspektywy historycznej w czterech sekcjach. Od góry: Masz na myśli śmieci?

Sekcja 2: Od reutylizacji do odpadu (1800–1945)

Na początku XIX w. odnotowano w Europie szybki wzrost liczby ludności, a w rezultacie wzrost produkcji towarów. Oznaczało to automatyczny wzrost ilości odpadów, które często kreatywnie wykorzystywano do produkcji nowych towarów, czasami nawet z zamiarem ich sprzedaży.

Sekcja 3: Europa jednorazówek (1945 – dzień dzisiejszy)

Po II wojnie światowej coraz więcej osób mogło sobie pozwolić na dobra konsumpcyjne.

Sekcja 4: Jak żyć – ze śmieciami i bez nich

Ostatnia część wystawy analizuje zjawisko zwane dziś „zasadą 4R”: redukcja, reutylizacja, recykling i naprawa, porównując dziś z kiedyś, przy czym kiedyś takie wykorzystywanie odpadów było czymś oczywistym.

Lokalny proces partycypacyjny

Wystawa poświęcona jest śmieciom – być może najbardziej materialnym i namacalnym aspektom kryzysu środowiskowego. W związku z tym ci, którzy się nimi zajmują, mają coś do powiedzenia! Przygotowanie wystawy wykroczyło poza archiwa czy źródła akademickie, zatem wyszliśmy w teren, aby uczyć się od ekspertów.

Platforma internetowa

Oferta edukacyjna