Back to top

DOROŚLI

Zapraszamy do regularnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez nasze muzeum i do poznawania historii jako niewyczerpanego źródła dyskusji, spotkań i inspiracji.

Co roku bierzemy udział w miejskich imprezach muzealnych, organizowanych w szczególności przez Brukselską Radę Muzeów, a także uczestniczymy w otwartych dla szerokiej publiczności wydarzeniach Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Prowadzimy też całoroczną serię debat historycznych oraz programy dla zwiedzających powiązane z wystawami czasowymi. Aby poszerzać i wzbogacać naszą ofertę wydarzeń, współpracujemy z licznymi partnerami w dziedzinie historii, dziedzictwa i kultury.

Dowiedz się, jakie wydarzenia proponujemy, i kliknij na link poniżej, aby sprawdzić, co jest planowane wkrótce:

  • Zwiedzanie tematyczne, spotkania z kustoszami, zwiedzanie według pomysłu zaproszonego prelegenta („carte blanche tours”) – zespół Domu Historii Europejskiej i eksperci prezentują funkcjonowanie muzeum i obszar jego specjalizacji, tj. historię europejską, oraz analizują wielorakie perspektywy i doświadczenia poprzednich pokoleń.
     
  • Konferencje, debaty, szkolenia – zaproszeni prelegenci oraz uczestnicy analizują historię Europy oraz sposób jej prezentowania na wystawach stałych i czasowych, zwracając uwagę na związki ze współczesnością.
     
  • Warsztaty kreatywne, występy artystyczne, projekcje filmowe – zachęca się twórców, aby eksplorowali tematy z pogranicza historii i sztuki, w nietypowy sposób nawiązując do treści prezentowanych w muzeum.