Back to top

Z perspektywy...

Na pierwszy rzut oka niewiele łączy rozejm bożonarodzeniowy z 1914 roku i eksponaty muzealne, na które nikt nie zwraca uwagi. To samo można też powiedzieć o Holokauście i granicach Europy. A jednak wszystkie te cztery zasadniczo różne wydarzenia i elementy na swój sposób przyczyniły się do ukształtowania Europy i jej społeczeństw w dzisiejszej postaci. Są one elementami jednej układanki, którą Dom Historii Europejskiej przybliży zwiedzającym w 2022 roku.

W przyszłym roku, mniej więcej co dwa miesiące, Dom Historii Europejskiej zorganizuje 7 imprez edukacyjnych poświęconych tak różnorodnym tematom, które są nierozerwalnie związane z historią kontynentu. Cykl imprez nosi tytuł „Z perspektywy...”.

Kalendarz imprez (poniżej) zawiera więcej informacji o tematach i terminach.

Opowiadacze

W ramach cyklu swoje historie i punkty widzenia będą prezentować naoczni świadkowie, historycy, artyści i aktywiści z różnych dziedzin. Wspólnie z nimi uczestnicy imprez będą zgłębiać i omawiać różne tematy podczas specjalnych dni, świąt lub obchodów.

Wykorzystywane będą różne formaty, takie jak rozmowy z gośćmi, wystawy cyfrowe i nagrania ustnych relacji.

Różne perspektywy, ponieważ...

Różne perspektywy to różne sposoby postrzegania świata. Śledząc upływ czasu oczami różnych obserwatorów, uczestnicy zyskają nowe, świeże spojrzenie na barwne momenty w historii Europy.

W założeniu każdy uczestnik i widz ma stać się współkuratorem, który wzbogaca narrację muzeum. Jego głos ma być wysłuchany, a opinia – respektowana. Co najciekawsze, osobiste historie uczestników mogą być włączone do narracji Domu Historii Europejskiej.

Udział w imprezach

W niestabilnych czasach pandemii COVID-19 Dom Historii Europejskiej otworzył wszystkie możliwe kanały kontaktu i komunikacji. Wspierany przez nową infrastrukturę cyfrową, stara się zacierać granice między światem cyfrowym a fizycznym. Wszystkie imprezy mają charakter hybrydowy – będą dostępne zarówno online, jak i fizycznie. Bez względu na formę udziału – osobista wizyta w muzeum czy połączenie z domu – pracownicy muzeum zadbają o optymalne i autentyczne zaangażowanie uczestników.

Dom Historii Europejskiej będzie rozpowszechniał więcej informacji w swoich mediach społecznościowych. Przed imprezami będą też uruchamiane specjalne strony internetowe z dalszymi szczegółami dotyczącymi tematyki i udziału w tych wydarzeniach.

 

  • 23 stycznia 2022 r.    Z perspektywy osób ocalałych z Holokaustu – PRZEŁOŻONE
  • 19 lutego 2022 r.       Boże Narodzenie w okopach z perspektywy historyków
  • 8 maja 2022 r.            Europa z perspektywy młodych obywateli
  • 4 czerwca 2022 r.      Z perspektywy dumnych kochanków od 1850 roku
  • październik 2022 r.   Granice europejskie z perspektywy podróżników
  • listopad 2022 r.         Zapomniane przedmioty z perspektywy poszukiwaczy skarbów
  • grudzień 2022 r.        Prawa człowieka z perspektywy ich obrońców