Back to top

Wystawa plakatów: Podróż przez 100 lat historii Europy

Zwiedzający Dom Historii Europejskiej mogą odbyć wizualną podróż przez minione 100 lat historii naszego kontynentu dzięki nowej wystawie czasowej w muzeum pt. „Kiedy ściany mają głos” otwartej dla publiczności od 30 kwietnia.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zainaugurowała wystawę dzień wcześniej i zwiedziła ją jako pierwsza znana obywatelka UE.

Przemawiając podczas ceremonii otwarcia, przewodnicząca podkreśliła wpływ mediów w różnych sferach działalności człowieka i stwierdziła, że pomimo postępu technologicznego wpływ ten nie słabnie. Powiedziała również, że jednym z powodów, dla których plakaty nadal odgrywają ważną rolę w naszym życiu codziennym, jest fakt, że każdy z nich opowiada jakąś historię.

„Jest to zawsze historia, do której możemy się odnieść, ponieważ zawiera elementy, które poruszają nas wszystkich”, dodała. „Jeżeli umieścić te historie obok siebie, powstanie mozaika tworząca większy obraz. Opisują one epokę, ideę, kształtowanie się ideologii. To właśnie sprawia, że ta wystawa jest tak pasjonująca i tak znakomicie skłania do refleksji”, powiedziała przewodnicząca Metsola.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Historii Europejskiej Hans-Gert Pöttering zauważył, że jest to czwarta wystawa czasowa w pięcioletniej historii muzeum. Powiedział, że muzeum spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony obywateli i innych podobnych instytucji w sektorze kultury.

„To uznanie wynika z akademickiej niezależności Domu Historii Europejskiej. Dodał, że „o treści wystaw decyduje zespół kuratorów we współpracy z Komitetem Akademickim i Radą Nadzorczą muzeum”.

Dyrektor generalny PE ds. komunikacji Jaume Duch Guillot zauważył, że obowiązkiem obywateli jest wyciągać wnioski z historii, a Parlamentu Europejskiego – pokazywać ją i analizować bez żadnych tabu. Powiedział, że „tylko tak możemy podejmować świadome decyzje dotyczące naszej przyszłości w procesie demokratycznym”.

Wystawę prezentującą wybór około 150 plakatów i innych artefaktów podzielono na pięć sekcji tematycznych. „Kiedy ściany mają głos” jest też narzędziem edukacyjnym dla obywateli i uczniów. Szkoły podstawowe poznają przełomowe etapy historii Europy podczas warsztatów, natomiast uczniowie szkół średnich mogą zapoznać się z historią europejską za pośrednictwem plakatów.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 13 listopada br.