Back to top

Muzeum wznawia zajęcia grupowe

Od poniedziałku 14 marca Dom Historii Europejskiej stopniowo wznawia zajęcia grupowe.

Wynika to z poprawy sytuacji pandemicznej spowodowanej przez COVID-19 oraz z decyzji właściwych organów belgijskich i Parlamentu Europejskiego o zniesieniu, złagodzeniu lub wycofywaniu ograniczeń związanych z koronawirusem.

Stopniowe wznowienie zajęć planujemy następująco:

  • Zwiedzanie ekspozycji stałej z przewodnikiem – wznowione od poniedziałku 14 marca dla wszystkich zwiedzających.
  • Od poniedziałku 28 marca – zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
  • Zwiedzanie ekspozycji stałej w porze obiadowej dla wszystkich zwiedzających – od wtorku 15 marca.
  • Od soboty 30 kwietnia – zwiedzanie wystawy czasowej „Kiedy ściany mają głos”. Od poniedziałku 9 maja – warsztaty dla szkół poświęcone tej wystawie.
  • Od czwartku 22 września – wznowienie warsztatów dla szkół, poświęconych prawom człowieka.

Zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty trwają 90 minut. Są dostępne w języku francuskim, angielskim, niderlandzkim lub niemieckim. Zwiedzanie w porze obiadowej trwa 45 minut. Jest dostępne tylko w języku angielskim. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, podobnie jak wejście do muzeum.

Grupy chcące wziąć udział w tych zajęciach muszą je zarezerwować elektronicznie co najmniej cztery tygodnie przed planowaną datą wizyty. Warto jednak sprawdzić dostępność zajęć i zarezerwować wizytę znacznie wcześniej. Rezerwacji nie wymaga tylko zwiedzanie w porze obiadowej. Wystarczy być na miejscu chwilę przed początkiem zwiedzania.