Back to top

Granice wewnętrzne w Europie?

W ramach inicjatywy #MakeCovidHistory gromadzimy informacje o przejawach tęsknoty i samotności, które można było zobaczyć na dawnych granicach wewnętrznych Unii.

20 marca 2020 r.  na granicy polsko-czeskiej miała miejsce spontaniczna akcja. Przejście graniczne między miastami Cieszyn i Český Těšín, które dzieli tylko rzeka Olza, były zablokowane z powodu kontroli granicznych. Rodziny, przyjaciele i znajomi zostali nagle rozdzieleni.

W reakcji na tę sytuację grupa Polaków wykonała 8-metrowy transparent z napisem: „Stýská se mi po tobě Čechu” (Tęsknię za tobą, Czechu).

W odpowiedzi na to Czesi po drugiej stronie granicy wykonali tego samego dnia transparent z napisem: „I ja za tobą Polaku”.

Następnego dnia po stronie czeskiej pojawił się kolejny transparent: „Chybíte nám Poláci!” (Polacy, tęsknimy za Wami).

Kliknij tu, aby poznać inne historie z cyklu Make Covid History

Zdjęcie: Stefan Manka, Cieszyn, Polska

GALLERY