Back to top

Euro (€) kończy 20 lat!

Wspólna europejska waluta, euro, wkrótce skończy 20 lat. Aby uczcić tę rocznicę, Dom Historii Europejskiej prezentuje 15 przedmiotów podarowanych przez Europejski Bank Centralny.

Wśród przedmiotów pochodzących z lat 2001–2002 znajduje się banknot o nominale 20 euro z podpisem Wima Duisenberga, pierwszego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, eksponowany w gablocie na pierwszym piętrze muzeum.

Największa wymiana pieniądza gotówkowego w historii – wprowadzenie banknotów i monet euro do codziennego życia milionów obywateli w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej – miała miejsce 1 stycznia 2002 r. To epokowe wydarzenie nie nastąpiło jednak tak po prostu z dnia na dzień. W 1979 r. ustanowiono europejski system walutowy, a po około 10 latach wprowadzono trzyetapowy okres przygotowawczy. Po kolejnej dekadzie przygotowań 1 stycznia 1999 r. wprowadzono euro. Przez pierwsze trzy lata było ono używane tylko do celów księgowości i płatności elektronicznych – było walutą „niewidzialną”.

Rada Europejska wybrała nazwę waluty w połowie okresu przygotowawczego, w 1995 r., podczas posiedzenia w Madrycie. Symbol € wywodzi się z greckiej litery epsilon (Є), pierwszej litery słowa „Europa”, a dwie równoległe linie oznaczają stabilność.

Obecnie euro jest walutą 19 państw UE i ponad 340 milionów Europejczyków. Banknoty mają ten sam wzór we wszystkich krajach strefy euro. Monety na jednej stronie mają wspólny wzór, a z drugiej strony – wzór charakterystyczny dla danego państwa.

Obejrzyj gablotę podczas bezpłatnej wizyty w Domu Historii Europejskiej – znajduje się ona w Sali Bajek muzeum.

Selection of euro notes and coins
full euro showcase