Back to top

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van de site Huis van de Europese Geschiedenis

De website voldoet aan de richtlijnen voor Web Content Accessibility (WCAG) 2.0, beschikbaar op het volgende adres: http://www.w3.org/TR/WCAG20/

Het conformiteitsniveau is "Dubbel-A".

De technologieën die worden gebruikt door de website: HTML5, CSS3, jQuery v1.10.2, jpeg, jpg, png, mpeg4, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, jpg, jpeg, odt.