Back to top

PUBLICATIES

Het Huis van de Europese geschiedenis streeft ernaar kennis over de Europese geschiedenis te verspreiden en de publieke discussie aan te zwengelen over de permanente aanwezigheid van het verleden in de hedendaagse wereld.

De publicaties bieden bezoekers een inkijk in de werking, de filosofie en de inhoud van het museum in bredere zin. Op deze manier reikt de museumbeleving verder dan het bezoek zelf.

In deze rubriek kunt u de fundamenten van de permanente tentoonstelling verkennen aan de hand van cruciale ontwikkelingen in de Europese geschiedenis. Belangrijke objecten in de tentoonstellingen worden toegelicht in gedetailleerde beschrijvingen en wetenschappelijke essays.

We stellen ook een reeks artikelen ter beschikking met bijdragen aan debatten en onderzoek naar onderwerpen die verband houden met het Huis van de Europese geschiedenis.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Tonen 1 - 4 van 4 aantal onderwerpen

Ontstaan van het Huis van de Europese geschiedenis

Andrea Mork, hoofdcurator van het Huis van de Europese geschiedenis, gaat in op de theoretische grondslagen voor de permanente tentoonstelling in het nieuwe museum en de belangrijkste ideeën en geschiedkundige boodschappen die een doorslaggevende invloed hebben gehad op deze tentoonstelling. Lees meer

Een nieuw Europees verhaal voorstellen: Het project "Huis van de Europese geschiedenis"

Martí Grau Segú, lid van het academisch projectteam van het Huis van de Europese geschiedenis, benadert in zijn hoofdstuk “de Europese geschiedenis” als een verhaal waarin de eendracht tussen Europese volkeren en samenlevingen een grote rol speelt en dat de idee 'Europa’ betekenis geeft als een door gemeenschappelijke elementen bepaald historisch object en niet als geografische locatie.Lees meer