Back to top

Tussen autoriteit en dialoog: Uitdagingen voor het Huis van de Europese geschiedenis

Christine Dupont
Artikel
21 sep 2020
14 pagina's

Op 4 mei 2017 opende het Huis van de Europese geschiedenis (HEH) in het hart van de Europese wijk in Brussel zijn deuren voor het publiek. Er is al veel geschreven over dit museum dat gewijd is aan de geschiedenis van Europa en de vele uitdagingen waarmee het telkens wordt geconfronteerd. Wat echter nog ontbreekt, is een publicatie over de perceptie van het museum door de ogen van de 493 722 bezoekers die het sinds de opening hebben bezocht.

Beschikbare formaten en talen
BESCHRIJVING

Dit hoofdstuk is gebaseerd op een kleine maar relevante hoeveelheid aan commentaar die het museum sinds de opening heeft ontvangen. De reacties zijn afkomstig vanuit de academische wereld, de media en ook rechtstreeks van bezoekers tijdens rondleidingen door het museum. In het artikel wordt stilgestaan bij de algehele benadering die het museum hanteert, en de uitdagingen waarmee een publieke instelling voor geschiedenis te maken krijgt. Er is bijzondere aandacht voor het museum als een uniek medium met geheel eigen middelen voor expressie en communicatie. De verhaallijn, het ontwerp van de ruimtes, de collectie en de interactie met bezoekers dragen allemaal bij tot het aanschouwelijk maken van de belangrijke kwesties die in dit even fascinerende als complexe Huis aan de orde komen.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage Credit: Paul Ashton