Back to top

Het Huis van de Europese geschiedenis. Een museum als bijzondere afdeling van het Europees Parlement

Christine Dupont
Artikel
27 jul 2021
13 pagina's

Het Huis van de Europese geschiedenis is een museum voor Europese geschiedenis opgericht en beheerd door het Europees Parlement. Het werd in mei 2017 in Brussel geopend. Wat zijn de uitdagingen van deze bijzondere museumorganisatie?

Beschikbare formaten en talen
BESCHRIJVING

In deze bijdrage komt een van de curatoren aan het woord die al sinds de start van het project in 2011 betrokken is bij de ontwikkeling van de inhoud en het communicatieve aspect van het museum. In het artikel staat het museum daarom centraal, met als startpunt de collecties en tentoonstellingen (welk verhaal vertellen we over de geschiedenis van Europa?), en vervolgens komen de normen en professionele leidraden die het museum hanteert en wil bevorderen aan bod. Tenslotte wordt nog een perspectief geschetst op de implicaties van het bijzondere Europese, natie-overstijgende concept waarop dit museum is gebaseerd, zowel inhoudelijk als wat betreft het samenspel tussen museum en Europees Parlement.

Image ©: Flickr, CC-licentie. Door Tempo-Team.