Back to top

Getekende Europese levens, toen en nu

Kieran Burns
Artikel
17 dec 2019
10 pagina's

Het Huis van de Europese geschiedenis werd in 2017 geopend in Brussel. De Eerste Wereldoorlog wordt hier gepresenteerd als een conflict dat bepalend was voor het verdere verloop van de Europese geschiedenis en dat een fundamenteel onderdeel vormt van het Europese geheugen, ook al bestaat er een verscheidenheid aan perspectieven op dit collectieve verleden. Het museum kiest in dit opzicht voor een natie-overstijgende benadering van de geschiedenis van Europa. Het Huis van de Europese geschiedenis heeft als doel de ingrijpende en blijvende gevolgen van de Eerste Wereldoorlog inzichtelijk te maken door een benadering die voorbij de traditionele grenzen van nationale en militaire musea gaat, en die bijzondere nadruk legt op de impact van dit conflict op het leven van gewone Europeanen.

Beschikbare formaten en talen
BESCHRIJVING

Voor de structuur van zijn permanente tentoonstelling maakt het Huis van de Europese geschiedenis gebruik van een benadering die tegelijkertijd chronologisch en thematisch is. In dat kader wordt een verhaallijn gevolgd die begint met de late achttiende eeuw en dan achtereenvolgens de belangrijkste ontwikkelingen van de negentiende eeuw, de grote gebeurtenissen van de eerste helft van de twintigste eeuw, de naoorlogse wederopbouw, de politieke opdeling en de hereniging van Europa behandelt. De tentoonstelling eindigt in het tijdperk van de globalisering en de uitbreiding van de Europese Unie, en van hedendaagse gebeurtenissen zoals de brexit.

Cover image © Guillaume Baviere 2015