Back to top

PERMANENTE TENTOONSTELLING

Wanneer u de permanente tentoonstelling bezichtigt, zult u merken dat we niet ingaan op de geschiedenis van elk afzonderlijk Europees land. In plaats daarvan willen we onderzoeken hoe de geschiedenis een gemeenschappelijke Europese herinnering heeft voortgebracht en ons leven vandaag en in de toekomst nog steeds beïnvloedt. Net als in ons eigen leven willen we sommige dingen onthouden en andere liever vergeten. En uiteraard kan één en dezelfde gebeurtenis vanuit verschillende perspectieven worden bezien.

De teksten op onze website vormen een kleine selectie uit de permanente tentoonstelling.

 

Toegang tot de tweede verdieping van Shaping Europe

DE VORMING VAN EUROPA

Bestaat er een gemeenschappelijk Europees verleden? Wat verbindt ons continent? Uw reis begint hier!

Toegang tot Europa een mondiale macht - derde verdieping

EUROPA: EEN MONDIALE GROOTMACHT

De koers van Europa wijzigt radicaal door het verlangen naar democratie en nationale soevereiniteit en de verspreiding van industrialisatie en imperialisme. Europa bereikt zijn hoogtepunt als wereldmacht. De veranderingen in het negentiende-eeuwse Europa veroorzaken sociale spanningen, die vandaag de dag nog een belangrijke weerklank hebben.

Toegang tot Europa in puin - derde verdieping

EUROPA IN PUIN

Tijdens de grootschalige oorlogen en totalitaire terreur in de eerste helft van de twintigste eeuw komen extreme wreedheid en minachting voor de mensheid aan de oppervlakte.

Ingang naar de vierde verdieping

WEDEROPBOUW VAN EEN VERDEELD CONTINENT

Na de oorlog verrijst een nieuw politiek landschap uit de as, dat gesplitst wordt door het IJzeren Gordijn. De Europese integratie wordt in de praktijk gebracht, maar is zij succesvol?

Ingang naar de vijfde verdieping - Verbrijzelende zekerheden

AFBROKKELENDE ZEKERHEDEN

De bloeiende naoorlogse economieën komen tot stilstand. Communistische regimes ondervinden structurele problemen en kampen met een gebrek aan sociaal-politieke legitimiteit. Globalisering en het einde van de Koude Oorlog brengen de Europese integratie in een stroomversnelling.

EUROPA NU

Welke gezamenlijke overtuigingen verbinden ons, ongeacht politieke, religieuze, culturele en sociale verschillen?

Wat komt er in toekomstige geschiedenisboeken te staan over ons heden?