Back to top
Zomeruniform van de Sovjetluchtmacht met zelfgemaakte militaire rangen.
Sovjet-Unie (Letland). Jaren 1980
Latvijas Okupācijas muzejs, Riga, Letland

In 1980 en 1981 brak er een golf van straatprotesten uit, werd er volop gekraakt en vonden gewelddadige confrontaties met de politie plaats. Jongeren waren ontevreden met het bestaande systeem, maar hadden zelf geen beter alternatief.
Ook werkloosheid en raciale en religieuze spanningen leidden tot bloedige confrontaties, waarbij dikwijls jongeren betrokken waren.

In het Oosten maakten jongeren zich vaker zorgen over vrede, vrijheid en mensenrechten. Zij zouden een belangrijke rol spelen in de beweging voor hervorming en autonomie.