Back to top
Tinker imagineers, Utrecht, Nederland

In de onmiddellijke nasleep van de oorlog bestond in Europa geen jongerencultuur. Wel ontstonden er onder invloed van de Amerikaanse cultuur tendensen die vele Europese jongeren aantrokken. Ze wilden een eigen stijl ontwikkelen en verzetten zich tegen het conformisme. In haast alle Europese landen verschenen subculturen: Teddy Boys en Rockers in het Verenigd Koninkrijk, Blousons noirs in Frankrijk, Teppisti in Italië, Nozems in Nederland, Halbstarken in Duitsland, Bikiniarze in Polen, Jampecok in Hongarije, Malagambisti in Roemenië, Potápkas of Páseks in Tsjechoslowakije en Stilyagi in de Sovjet-Unie.

De autoriteiten in het Oosten en het Westen vreesden de opkomst van de subculturen bij jongeren. Deze jongeren werden door de overheid en de politie steeds meer beschouwd als vandalen en jeugddelinquenten. Ze werden belaagd omwille van hun uiterlijk.