Back to top
Laatste kolenwagon
West-Duitsland, 1976
Staal
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Bochum, Duitsland

Deze "laatste kolenwagon" symboliseert de neergang van de zware industrie die in het kapitalistische Europa zo lang een belangrijke rol heeft gespeeld en die na de oorlog de grondslag heeft gelegd voor de economische bloei van Europa. Deze industrie verloor echter in de jaren 70 terrein door toedoen van goedkoper producerende internationale concurrenten, zoals Taiwan, Zuid-Korea en Brazilië. Om hun afhankelijkheid van buitenlandse olie te verkleinen, hebben veel Europese landen hun toevlucht genomen tot kernenergie.