Back to top
Aristide Briand (1862-1932)
Frans politicus
Frankrijk, jaren twintig van de twintigste eeuw
Granger Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo

Tijdens de vergadering van de Volkenbond van 7 september 1929 riep de Franse minister Aristide Briand de Europese landen ertoe op de oorlog unaniem te veroordelen en over te gaan tot ontwapening. Voor het eerst had een Europees land het initiatief genomen tot gezamenlijk Europees optreden.