Back to top
'Portrait de Monsieur et Madame Georges Hobé' (Portret van meneer en mevrouw Georges Hobé)
België, tweede helft van de negentiende eeuw
Gustave Vanaise (1854-1902)

Met het uit het Frans afkomstige woord "bourgeoisie" wordt een nieuwe categorie mensen aangeduid die voortkomt uit de door de industriële revolutie teweeggebrachte maatschappelijke veranderingen. De bourgeoisie is economisch onafhankelijk, goed opgeleid en verwerft politieke rechten, waardoor zij een drijvende kracht vormt achter economische en politieke veranderingen.