Back to top
Vloeihobbel voor de Slotakte van Helsinki
Finland, 1975
Zilver
© Europese Unie 2016 / Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België

Dit is de handtekening van Aldo Moro, premier van Italië en voorzitter van de Raad van de Europese Gemeenschap, onder de Helsinki-akkoorden. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt de Europese Gemeenschap tijdens de conferentie de gelegenheid om als diplomatieke speler van gewicht op het wereldtoneel, met "één stem" te spreken.