Back to top
Partizanen (Nationaal Bevrijdingsleger)
Joegoslavië, 1942-1945
Foto
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Kroatië

De mensen in de bezette gebieden waren furieus en walgden van de tirannie en wreedheid van de nazi's, en het verzet nam hier hand over hand toe. Het verzet nam op verschillende plaatsen verschillende vormen aan, variërend van grootschalige militaire confrontaties in Griekenland, Polen, Joegoslavië en de Sovjet-Unie tot verzet van burgers elders.