Back to top
Wereldkaart
China, 2012
SinoMaps Press
© Europese Unie 2016 / Huis van de Europese geschiedenis, Brussel, België

Onze kijk op de wereld wordt gewoonlijk bepaald door de plek waar we wonen. De buiten Europa vervaardigde wereldkaarten maken dit opvallend duidelijk. Europa lijkt opeens ver weg en klein.