Back to top
©-Studio Harm Rensink

In het volgende deel, Barrières en verbindingen, wordt het tweeledige karakter van grenzen onder de loep genomen. Grenzen kunnen immers zowel fysieke als conceptuele, kunstmatige als natuurlijke barrières zijn. Europa staat centraal in de actuele debatten over migratie en mensenrechten enerzijds, en nationale soevereiniteit en protectionisme anderzijds. Daarbij wordt Europa gezien als veilige haven van mensenrechten, maar ook als hardvochtig fort. Culturele evenementen, sport, festivals en beurzen vormen een afspiegeling van het streven naar een ideale samenleving en helpen zo te bepalen wat het op sociaal, cultureel, economisch en persoonlijk vlak betekent om Europeaan te zijn.