Back to top
© Huis van de Europese geschiedenis, België

De Heksenhamer – een handboek voor de heksenvervolging - Frankfurt, 1588

De uitvinding van de drukpers rond 1440 leidde tot een stortvloed aan informatie en desinformatie. Gebrek aan controle over de inhoud bracht een gevoel van onbehagen teweeg dat lijkt op de bezwaren die we nu hebben tegen nepnieuws, een verdraaide voorstelling van de werkelijkheid en haatzaaiende taal. De opkomst van de drukpers maakte veel slachtoffers. De populariteit van teksten over hekserij bracht een golf van vervolgingen teweeg en joeg over een periode van meer dan twee eeuwen duizenden zogenaamde “heksen” de dood in. Tegelijkertijd nam de geletterdheid onder de Europeanen toe en hadden zij dus toegang tot boeken, pamfletten en kranten waarmee ze zich konden wapenen om burgerlijke vrijheden te verwerven en de loop van de geschiedenis te veranderen.