Back to top
Door vrijwilligers gemaakte beschermende kleding, Madrid, Spanje, maart-mei 2020 © Susana Molinero, Madrid

Ook was er te weinig beschermende kleding voor medisch personeel en andere professionals, zoals zorgpersoneel in verpleeghuizen. Dankzij vele vaardige helpende handen kon echter enorm veel beschermende kleding worden geproduceerd.

In Madrid werd een groep vrijwilligers gevormd die dergelijke kleding ging naaien. Veel mensen met een naaimachine thuis, veelal ouderen, droegen ook een steentje bij. Zij coördineerden de productie en zorgden ervoor dat de kleding bij ziekenhuizen, politiebureaus, brandweerkazernes en overheidspersoneel terechtkwam. De kleding werd voorzien van een hartlogo.

Geschonken aan het Huis van de Europese geschiedenis te Brussel.