Back to top

COVID schrijft geschiedenis

Statue of man on park bench with mask

Een platform voor musea in heel Europa

Onder de werktitel “COVID documenteren” is het Huis van de Europese geschiedenis een project gestart met het doel het dagelijks leven in Europa tijdens de pandemie te laten zien. Tot nu toe lag de focus van het project voornamelijk op solidariteit, hoop en de manier waarop burgers elkaar steunen. In de volgende fase willen we laten zien wat een groot aantal musea aan informatie over de pandemie verzameld heeft. Dankzij alles wat deze musea bijeengebracht hebben, kunnen we de ervaringen van de burgers in heel Europa met elkaar vergelijken en overeenkomsten en verschillen zichtbaar maken.

Bekijk alle partnerbijdragen.