Back to top

Door de lens van ...

Op het eerste gezicht heeft de wapenstilstand van Kerstmis 1914 niet veel gemeen met bepaalde museumobjecten waar maar weinig mensen acht op slaan. Ook het verband tussen de Holocaust en de grenzen van Europa is niet meteen duidelijk. Toch hebben deze vier fundamenteel verschillende gebeurtenissen en onderwerpen elk op hun eigen manier bijgedragen aan de totstandkoming van Europa en de Europese samenleving zoals we die vandaag kennen. Het zijn stukjes van één grote puzzel die de bezoekers van het Huis van de Europese geschiedenis (HEH) in 2022 zullen kunnen ontdekken.

Het HEH organiseert in de loop van dit jaar 7 evenementen over uiteenlopende onderwerpen, die telkens onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van ons continent. De evenementen vinden ongeveer om de twee maanden plaats. De reeks heet “Door de lens van ...”.

De kalender hieronder bevat meer informatie over de specifieke onderwerpen en de data van de evenementen.

De sprekers

Ooggetuigen, historici, kunstenaars en activisten uit verschillende domeinen zullen hun verhalen en standpunten delen. Samen met hen zullen de deelnemers aan deze evenementen verschillende thema’s verkennen en ervaren, zowel op specifiek daarvoor georganiseerde dagen, als tijdens festivals of bij herdenkingen.

Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende didactische formats, zoals gastgesprekken, digitale tentoonstellingen en opgenomen mondelinge getuigenissen.

Verschillende lenzen omdat ...

Verschillende lenzen met verschillende invalshoeken geven verschillende standpunten weer. Door steeds andere lenzen te plaatsen op de camera waarmee het verstrijken van de tijd wordt geobserveerd, zullen de deelnemers kleurrijke momenten uit de Europese geschiedenis met nieuwe perspectieven en inzichten kunnen bekijken.

Op die manier kan elke deelnemer cocurator worden, en wordt het verhaal van het museum steeds verrijkt. De stem van alle deelnemers zal worden gehoord; hun standpunten zullen worden gerespecteerd. Bovendien kunnen hun persoonlijke verhalen in het verhaal van het Huis van de Europese geschiedenis worden opgenomen.

Deelnemen aan de evenementen

Tijdens het voortdurend veranderende COVID-19-tijdperk heeft het HEH alle mogelijke contact- en communicatiekanalen geopend. Met behulp van de nieuwe digitale infrastructuur probeert het Huis de grens tussen de digitale en de fysieke wereld te vervagen. Alle evenementen zijn hybride evenementen — ze zijn zowel online als ter plaatse toegankelijk. Het museumpersoneel zal ervoor zorgen dat de deelnemers optimaal en op een zinvolle manier betrokken worden, ongeacht of zij ervoor kiezen het museum fysiek te bezoeken of online deel te nemen.

Meer informatie hierover zal het HEH verspreiden via zijn sociale media platforms. In de aanloop naar de evenementen zullen ook specifieke webpagina’s worden gelanceerd met meer informatie over de onderwerpen en de mogelijkheden tot deelname.

 

  • 23 jan 2022    Door de lens van overlevenden van de Holocaust – UITGESTELD
  • 19 feb 2022    Kerst in de loopgraven door de lens van historici
  • 8 mei 2022   Europa door de lens van zijn jonge burgers
  • 4 jun 2022     Door de lens van trotse geliefden sinds 1850
  • okt. 2022          Europese grenzen door de lens van reizigers
  • nov. 2022         Vergeten voorwerpen door de lens van schatzoekers
  • dec. 2022         Mensenrechten door de lens van activisten