Back to top

De decodering van het conflict in Oekraïne

Na de Russische invasie van Oekraïne in februari heeft het Huis van de Europese geschiedenis opdracht gegeven tot een onderzoek om de crisis in kaart te brengen en om zijn bezoekers beter te laten begrijpen wat er in Oekraïne op het spel staat. Kristina Zmejauskaitė, een doctoraatsstudente geschiedenis aan de Dublin City University, voerde het onderzoek uit en ze heeft het recent afgerond met een verzameling van 20 artikelen en lezingen.

Het doel van het project was om de oorlog begrijpelijk te maken door inzicht te bieden in de geschiedenis en de herinneringen die verloren kunnen gaan.

Het verzameld materiaal moest meerdere invalshoeken bieden en wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar tegelijk ook toegankelijk zijn voor een breed publiek. Ook moest het materiaal antwoorden bieden op vragen zoals: Hoe wordt de geschiedenis ingezet in de huidige context, door welke actoren, voor welke doeleinden en wat is het resultaat?

Het onderzoek moest aan nog meer eisen voldoen. De artikelen en lezingen moesten herinneringen en het verleden centraal stellen en het debat in een Europese context plaatsen. Meertaligheid werd aangemoedigd aangezien het materiaal afkomstig moest zijn van mensen uit verschillende landen. Tevens moest het analytisch en objectief zijn.

Bovendien mocht het niet ouder zijn dan vijf jaar. De geraadpleegde bronnen moesten duidelijk en betrouwbaar zijn en bijdragen bevatten van gevestigde historici en wetenschappers.

Dit zijn de resultaten van het onderzoek:

Foto: Valentin Kundeus via Adobe Stock “Onafhankelijkheidsmonument van Oekraïne met op de achtergrond de Oekraïense vlag”