Back to top

TIFĦIR U KRITIKA

L-istorja tal-Ewropa sawret lil kull wieħed u waħda minna. X'rilevanza għandhom il-memorji tagħna? X'hemm lest għalina fil-ġejjieni? U inti kif se tipparteċipa?

Dħul fis-sitt sular - Krediti ta 'l-akkoljenza

L-EWROPA KIF IĦARSU LEJHA MINN BARRA

Kif tidher l-Ewropa minn barra? L-oġġetti esebiti hawnhekk ġew minn mużewijiet madwar id-dinja u joffru ideat differenti dwar il-perspettiva ta' kulturi oħra fil-konfront tal-Ewropa u l-Ewropej. L-ewwel kuntatt mal-Ewropej sikwit kien iqajjem kurżità. Hekk kif il-pajjiżi Ewropej bdew jimponu d-dominanza tagħhom fuq il-parti l-kbira tad-dinja permezz tal-kolonjaliżmu, l-oppressjoni, il-jasar u l-isfruttament, il-perċezzjonijiet inbidlu. Iżda l-Ewropa kienet ukoll idealizzata minn uħud bħala post ta' kultura raffinata u valuri universali, wirt tal-passat antik tagħha.

TIFĦIR U KRITIKA

Fl-2012, l-Unjoni Ewropea tingħata l-Premju Nobel għall-Paċi għall-kontribut tagħha fil-promozzjoni tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa għal aktar minn sittin sena. Minkejja dan, għadd ta' dimostranti jikkritikaw il-premju fil-kuntest tat-tbatija ekonomika estrema għal miljuni ta' ċittadini tal-UE, u jesprimu dubji dwar ir-rwol tagħha fil-futur.

BRUSSELL: KAPITALI TINBIDEL

Brussell qatt ma kienet prevista li ssir il-kapitali tal-Ewropa, iżda dan seħħ pjuttost b'kumbinazzjoni u mhux għax kien ippjanat hekk. Issa hija kapitali għal erba' darbiet: tal-Ewropa, il-Belġju, ir-Reġjun Fjamming u r-Reġjun ta' Brussell.