Back to top

JITFARRKU Ċ-ĊERTEZZI

TMIEM IL-PERJODU TA' PROSPERITÀ

Fl-1973 il-prezz taż-żejt sploda b'70%, hekk kif il-pajjiżi produtturi Għarab appartenenti għall-kartell tal-Organizzazzjoni tal-Pajjiżi li Jesportaw iż-Żejt (OPEC) għollew il-prezzijiet tagħhom b'erba' darbiet. L-effett indirett kien ta' kriżi fl-enerġija u reċessjoni f'livell mondjali, li ġabu fi tmiemu l-perjodu ta' prosperità tal-Ewropa.

L-Ewropa tal-Punent rat it-teorija tagħha ta' tkabbir bla limitu ttir mar-riħ, u l-industriji tradizzjonali bħal dawk tal-azzar u tal-minjieri bdew sejrin lura, filwaqt li tfaċċaw setturi teknoloġiċi u ekonomiċi ġodda. Il-pajjiżi tal-Punent issa kellhom iħabbtu wiċċhom mar-realtajiet ħorox ta' livell baxx ta' tkabbir, inflazzjoni u qgħad fuq skala kbira.

ID-DEMOKRATIZZAZZJONI TAL-EWROPA TAL-PUNENT

Imnebbħa mir-'rivoluzzjonijiet' tal-istudenti tal-aħħar tas-sittinijiet, il-ġenerazzjoni l-ġdida riedet il-bidla u kienet lesta tiġġieled għaliha. Imxebbgħin mill-attitudnijiet il-qodma u l-mod ta' kif kienu jsiru l-affarijiet fid-deċennji ta' qabel, issa bdew jitolbu aktar drittijiet individwali u opportunitajiet biex jipparteċipaw fil-politika.

Il-Greċja, Spanja u l-Portugall kollha għexu l-kollass tad-dittatorjati tagħhom bejn l-1974 u l-1975. Minkejja li l-avvenimenti nfushom kienu differenti f'kull pajjiż, ilkoll ġarrbu instabbiltà politika, kriżi ekonomika u wirt storiku doloruż fi triqthom lejn id-demokrazija. Eventwalment huma ngħaqdu mal-Komunità Ewropea.

IL-KOMUNIŻMU TAĦT PRESSJONI

Il-kontradizzjonijiet bejn il-propaganda komunista u r-realtajiet tal-ħajja ta' kuljum tan-nies bdew isiru dejjem aktar ovvji fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. L-istaġnar ekonomiku ħa post it-tkabbir mgħaġġel li kien hemm qabel, u l-pajjiżi sfaw mikulin bid-dejn.

Sa tmiem it-tmeninijiet, in-nuqqas ta' ikel, is-sorveljanza kostanti, iċ-ċensura, ir-restrizzjonijiet u saħansitra l-projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar 'il barra mill-blokk Komunista kienu qed jikkawżaw frustrazzjonijiet u tensjonijiet, kultant insopportabbli għall-aħħar, fost iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi. Dawn il-frustrazzjonijiet kellu lkoll ikollhom rwol fil-waqgħa tal-Komuniżmu fl-1989.

L-ISTADJI EWLENIN TAL-INTEGRAZZJONI EWROPEA II

Bdiet tonqos it-tensjoni bejn il-Punent u l-Lvant. Fl-1975, ħamsa u tletin pajjiż, fosthom l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika, iltaqgħu f'Helsinki, il-Finlandja, għall-Konferenza dwar is-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

Il-firmatarji tad-Dikjarazzjoni ta' Helsinki qablu dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u wiegħdu kooperazzjoni abbażi tar-rikonoxximent tal-prinċipju tan-noninterferenza fl-affarijiet ta' Stati oħrajn. Il-Komunità Ewropea rnexxielha tintroduċi garanziji dwar id-drittijiet tal-bniedem, li aktar tard saru għodda f'idejn id-dissidenti fil-konfront tar-reġim Komunista.

X'inhu s-Suq Uniku? Huwa l-ħolqien ta' żona ekonomika unifikata fejn il-persuni, il-kapital, il-merkanzija u s-servizzi jgawdu minn moviment liberu. Is-Suq Uniku Ewropew kien wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Komunità Ewropea sa mit-twaqqif tagħha.

MAPPA ĠDIDA GĦALL-EWROPA

Il-mappa tal-Ewropa reġgħet trasformat ruħha wara l-1989, meta tfaċċaw nazzjonjiet ġodda u tfasslu mill-ġdid fruntieri antiki.

Ġermanja magħquda mill-ġdid twieldet paċifikament fl-1990 taħt superviżjoni internazzjonali. Madankollu, dan ma kienx il-każ f'dik li qabel kienet il-Jugoslavja, fejn id-differenzi etniċi, reliġjużi u kulturali wasslu għal gwerer ċivili u tindif etniku brutali.

L-ISTADJI EWLENIN TAL-INTEGRAZZJONI EWROPEA III

Iridu jew ma jridux, il-modi ta' għajxien tal-Ewropej kulma jmur qed isiru dejjem aktar simili, anke jekk l-identitajiet kulturali differenti tagħhom għadhom ħajjin ħafna... Il-fruntieri miftuħa, iż-żieda fil-mobilità, il-komunikazzjonijiet imtejba, il-liġijiet kondiviżi u l-munita unika lkoll qed ikollhom effett. Nistgħu nsejħulha "Ewropizzazzjoni".

L-Unjoni Ewropea issa hija aktar politikament magħquda minn qatt qabel, iżda fi ħdanha għad hemm ħafna diversità. X'se jġib miegħu l-futur? Se tkompli tikber l-Ewropa? Jew se terġa' titkisser? It-twemmin oriġinali tagħha – fil-paċi u fl-erba' libertajiet – se jirnexxilu jirreżisti?

MEMORJA EWROPEA KONDIVIŻA U MAQSUMA

L-Ewropa nbidlet ħafna f'dawn l-aħħar 25 sena, mill-waqgħa tal-Komuniżmu 'l hawn. Arkivji u fajls li darba kienu msakkra nfetħu u xehdu l-esperjenzi u t-tifkiriet ta' nies li kienu mjassra. Dan wassal għal bidla rivoluzzjonarja fl-interpretazzjoni tal-istorja.

Monumenti pubbliċi, imfakar, ismijiet tat-toroq, mużewijiet, u saħansitra kotba tal-iskola kienu u għadhom siti kkontestati fil-proċess tat-tfakkir jew ta' tnessija. Il-mistoqsija 'X'inhi l-memorja Ewropea?' tieħu rilevanza ġdida.