Back to top

WIRJA PERMANENTI

Aħna u niggwidawk matul il-wirja prinċipali, se tinnota li m'aħniex ngħidulek l-istorja ta' kull nazzjon tal-Ewropa. Minflok, nixtiquk tesplora kif l-istorja sawret sens ta' memorja Ewropea u għadha qed tinfluwenza l-ħajja tagħna llum u fil-ġejjieni. Bħalma huwa l-każ fil-ħajja tagħna, xi affarijiet nixtiequ niftakruhom, filwaqt li ħwejjeġ oħra nixtiequ ninsewhom. U sintendi, l-istess avveniment jista' jiġi interpretat minn perspettivi differenti.

Il-kontenut muri fuq is-sit web tagħna huwa għażla ċkejkna ta' materjal mislut mill-wirja permanenti.

Id-dħul fit-tieni sular tat-Tfassil tal-Ewropa

IT-TISWIR TAL-EWROPA

Jeżisti passat Ewropew kondiviż? X'jgħaqqad il-kontinent flimkien? Il-vjaġġ tiegħek jibda hawn!

Id-dħul għall-Ewropa ta 'enerġija globali - it-tielet sular

L-EWROPA: POTENZA GLOBALI

Is-sejħa għad-demokrazija u s-sovranità nazzjonali, l-espansjoni tal-industrijalizzazzjoni u l-imperjaliżmu, ilkoll jibdlu radikalment il-perkors tal-Ewropa. L-Ewropa tilħaq il-quċċata tal-poter tagħha fid-dinja. Dawn il-bidliet inisslu tensjonijiet soċjali fl-Ewropa tas-seklu 19 – l-impatt tagħhom għadu rilevanti ħafna anke...

Id-dħul għall-Ewropa fil-fdalijiet - it-tielet sular

L-EWROPA: ĦERBA SĦIĦA

L-atroċità estrema u d-disprezz għall-umanità jsiru evidenti fix-xenarji differenti ta' gwerer kbar u terrur totalitarju li kkaratterizzaw l-ewwel nofs tas-seklu 20.

Dħul għar-raba 'sular

IL-BINI MILL-ĠDID TA' KONTINENT MAQSUM

Mill-irmied tal-gwerra jissawwar xenarju politiku ġdid, separat minn Purtiera tal-Ħadid. L-idea tal-integrazzjoni Ewropea titqiegħed fil-prattika, iżda se tirnexxi?

Entratura għall-ħames sular - Ċerimenti ta 'tifrik

JITFARRKU Ċ-ĊERTEZZI

L-ekonomiji b'saħħithom ta' wara l-gwerra jibdew jitriegħdu. Ir-reġimi komunisti jħabbtu wiċċhom ma' problemi sistemiċi u nuqqas ta' leġittimità soċjopolitika. Il-globalizzazzjoni u tmiem il-Gwerra l-Bierda jħaffu l-pass tal-integrazzjoni Ewropea.

L-EWROPA LLUM

X'inhu t-twemmin li naqsmu flimkien u li jgħaqqadna irrispettivament mid-differenzi politiċi, reliġjużi, kulturali u soċjali ta' bejnietna? X'se jgħidu l-kotba tal-istorja dwar il-preżent tagħna?