Back to top

Behind the Poster: The “Mail Art” Movement

F'Jum il-Park Leopold, fl-10 ta' Settembru 2022, Dar l-Istorja Ewropea organizzat żjarat iggwidati ta' Meta l-Ħitan Jitkellmu! wirja temporanja, immexxija minn artisti mill-Ukrajna, ir-Rumanija u s-Slovenja, li kienu involuti fil-ħolqien tax-xogħlijiet tal-arti. Aqra l-istorja wara l-kartellun tagħhom...

Minn Iosif Király, artist viżiv, perit, u edukatur, Bukarest, ir-Rumanija

Skont il-proponenti tagħha l-Arti Postali hija l-aktar forma ta' arti demokratika peress li hija bbażata – skont uħud minnhom – fuq l-aktar istituzzjoni demokratika: is-servizz postali. Jekk nikkunsidraw prinċipju sempliċi li kull min għandu aċċess għas-servizz postali jista' jsir artist postali, l-azzjonijiet kollha mibdija fi ħdan in-network isegwu ċerti regoli li ma jistgħux jinkisru: ma hemm l-ebda ċensura, ix-xogħlijiet kollha sottomessi jiġu esibiti u x-xogħlijiet mibgħuta ma jistgħux jiġu rritornati. Madankollu, kull parteċipant jirċievi pubblikazzjoni waħda jew lista tal-persuni kollha involuti (ismijiet u indirizzi) minn fejn ikun jista' jagħżel kollaboraturi ġodda jew jiġbed l-attenzjoni ta' oħrajn li jixtiequ jikkuntattjawh għal proġetti futuri. Barra minn hekk, ix-xogħlijiet jew l-arkivji tal-arti postali ma jinħolqux għal użu kummerċjali.

Filwaqt li fid-dinja tal-arti kontemporanja oġġett tal-arti jeħtieġ li jiġi vvalidat minn kritiċi, kuraturi, galleristi, u kollezzjonisti qabel ma jgħaddi mit-test taż-żmien, fid-dinja tal-arti postali l-oġġett tal-arti jirċievi validazzjoni biss mill-ħaddiema tas-servizz postali. Hija sfida Duchampjana li ġiet "mitfugħa" lid-dinja mill-artist Fluxus Ray Johnson u mill-Iskola tal-Korrispondenza ta' New York tiegħu.

In-network ra l-bidu tiegħu fis-sittinijiet u laħaq il-quċċata tiegħu fit-tmeninijiet. Kien ukoll f'dak iż-żmien meta ftit artisti Rumeni, li fil-parti l-kbira tagħhom kienu jappartjenu għall-ġenerazzjoni tiegħi, bdew jipprattikaw f'dan in-network. Il-"filosofija" tal-arti postali kienet iffukata fuq il-komunikazzjoni, l-iskambju liberu ta' ideat artistiċi, il-qsim tal-fruntieri kulturali, il-libertà, u l-isfidar tat-tabù soċjali. Fi ftit kliem, dak kollu li l-aktar kien ibeżża' r-reġim Komunista fir-Rumanija (u r-reġimi totalitarji b'mod ġenerali).

Kien għalhekk li l-attività tal-parteċipanti fin-network tal-arti postali spiċċat taħt sorveljanza u ċensura. Lejn tmiem it-tmeninijiet, diġà kienet spiċċat maħnuqa għal kollox. Qatt ma kont ċert jekk il-messaġġi tiegħi kinux se jaslu fid-destinazzjoni tagħhom jew jekk il-messaġġi kollha mibgħuta lili fil-fatt waslulix.

Illum il-memorja tat-tmeninijiet, ma tqajjimx fija memorji sbieħ, iżda l-avventura tal-arti postali tirrappreżenta mument storiku, li f'għajnejja huwa dejjem aktar b'saħħtu, u li għalkemm issa qed jgħaddi aktar żmien inħossu dejjem aktar qribi.

Kreditu  tar-ritratt: Arti postali ta' Radu Igaszag, (b. 1953), ir-Rumanija

Yellow envelope mail art by Radu Igaszag, Romania
Iosif Kiraly presenting mail art examples