Back to top
80 000 paġna ta' liġijiet tal-UE
In-Netherlands, 2003
Rem Koolhaas
Dar l-Istorja Ewropea, Brussell, il-Belġju

X'inhi l-Ewropizzazzjoni? Din tfisser li l-Istati Membri kollha tal-UE jaċċettaw u jimplimentaw liġijiet komuni, ħaġa li trawwem konverġenza dejjem akbar ta' interessi u punti dejjem akbar ta' xebh. Dawn il-liġijiet, magħrufin bħala l-acquis communautaire, ġew żviluppati fuq diversi għexieren ta' snin, u l-pajjiżi li jissieħbu fl-UE huma obbligati jintegrawhom fl-ordinament ġuridiku nazzjonali tagħhom.