Back to top
© Les silos, maison du livre et de l'affiche, Chaumont, Franza

Brevjar bi stampa li turi lil San Marzjal jassisti għall-miraklu tat-tkattir tal-ħobż - Bourgogne, wara l-1481

 Il-kronista Adémar de Chabannes kien kiteb li San Marzjal, isqof tas-seklu 3 midfun f'Limoges, kien fil-fatt wieħed mill-appostli. Adémar ikkonvinċa lil ħafna nies, u l-prestiġju tal-Abbazija ta' San Marzjal żdied ferm, iżda patri vagabond, Benedittu minn Chiusa, xeħet dubji fuq din l-istorja, billi ma kien hemm l-ebda konferma tagħha fit-tradizzjoni Kristjana preċedenti.