Back to top
© Anne (Viroflay - Franza)

Karru tax-xiri

"Qabel", dan il-karru kien is-simbolu ta' xiri li "kellu jsir" fi tmiem il-ġimgħa, għad-detriment ta' impenji oħra ħafna aktar attraenti. Konna nkaxkru saqajna biex nagħmluha u konna nqisuha biss bħala attività ta' bżonn. Issa, fi żmien ta' konfinament, din tirrappreżenta mument ta' ħruġ u avventura.