Back to top

Il-Mużewijiet Jesploraw l-Istorja tal-Iskart fl-Ewropa

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Għaliex il-mużewijiet għandhom jiddiskutu l-iskart? Minkejja li l-iskart huwa suġġett li minnu nnifsu huwa marġinalizzat peress li jikkonċerna dak li niddisponu minnu u li ma rridux inħarsu lejh aktar, issa sar kwistjoni ċentrali ta' żmienna. Bħala postijiet għat-tagħlim, ir-riflessjoni u d-dibattitu, li jorbtu l-oġġetti u l-istejjer matul iż-żmien, il-mużewijiet jinsabu f'pożizzjoni unika biex jindirizzaw is-suġġett.

Mill-2021, Dar l-Istorja Ewropea bdiet proġett fil-mużew kollu li jesplora l-kwistjoni tal-iskart fl-Ewropa minn perspettiva storika u jenfasizza s-sinifikat tiegħu bħala indikatur tal-bidla soċjali. Flimkien mat-tħejjija ta' wirja temporanja dwar dan is-suġġett, il-mużew ilaqqa' ħdax-il mużew minn għaxar pajjiżi Ewropej attivi fil-livelli lokali u nazzjonali fl-oqsma tal-istorja naturali, l-etnoloġija, l-arti u l-arkeoloġija.  Flimkien jesploraw kif il-kollezzjonijiet, il-programmi u l-prattiki tagħhom jistgħu jsiru inċentivi għalihom biex jiddiskutu l-iskart b'mod li jinvolvi lill-udjenzi tagħhom.

Din is-sħubija Pan-Ewropea se tirriżulta fl-iżvilupp konġunt ta' pjattaforma online li għandha titnieda fil-bidu tal-2023 flimkien mal-wirja temporanja ta' Dar l-Istorja Ewropea fi Brussell. B'mod parallel, il-mużewijiet sħab se jimplimentaw ukoll programm konġunt ta' attivitajiet għal udjenzi online u fuq il-post madwar l-Ewropa.

Is-sħab jesploraw is-suġġett tal-iskart minn perspettiva transnazzjonali u transdixxiplinari skont it-temi u l-objettivi li ġejjin:

KOLLEZZJONIJIET: Ħolqien ta' rabtiet bejn l-oġġetti madwar pajjiżi u dixxiplini dwar il-karatteristiċi u t-tifsiriet tal-iskart.

STEJJER: Enfasi fuq in-nies billi jiġu intervistati komunitajiet madwar l-Ewropa biex wieħed jifhem ir-relazzjoni tagħhom mal-iskart.

EKOSISTEMI: Kondiviżjoni ta' tagħrif u aktar sensibilizzazzjoni dwar il-preżenza u l-impatt tal-iskart madwarna.

NETWORKS TA' SKART: Rabta tat-tagħrif mal-prattiki dwar il-ġestjoni tal-iskart minn lingwi, reġjuni, dixxiplini u komunitajiet differenti.

IL-MUŻEW ATTIVIST: Titqiegħed is-sostenibbiltà fil-qalba tal-ħidma tal-mużewijiet, billi ssir kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u skambju tar-riżorsi.

 

Sħab

 

Il-Mużew Awstrijak tal-Ħajja u l-Arti Folkloristika (Vjenna, l-Awstrija)

"Fil-qalba tal-kapitali tal-Awstrija aħna post miftuħ u pjattaforma għall-passat u l-kwistjonijiet kulturali u soċjetali attwali. Aħna interessati fid-diskorsi u l-prattiki li qed jikkunsidraw mill-ġdid l-aspetti tal-ġustizzja ambjentali, soċjali u tal-ġeneru. L-applikazzjoni u d-diskussjoni ta' dawn l-approċċi dwar is-suġġetti tal-iskart u l-iskart fil-livell Ewropew huma sfida milqugħa tajjeb ħafna!"

 

Il-Mużew Nazzjonali Estonjan (Tartu, l-Estonja)

"Fil-wirja permanenti tagħna Encounters u permezz ta' proġetti temporanji, niffukaw ukoll fuq il-bniedem u l-ambjent tal-lum. Billi nagħżlu stejjer mill-pajjiżi Baltiċi u npoġġuhom hawnhekk f'Raadi, post li qabel kien jintuża bħala mitjar u issa sar il-Mużew Nazzjonali Estonjan ġdid fjamant f'Tartu, qed nitkellmu wkoll dwar proċessi kbar u storja ambjentali."

 

Il-Fondazzjoni Mużew Ettore Guatelli (Ozzano Taro, l-Italja)

"Matul is-snin, il-Mużew Ettore Guatelli spiss indirizza l-kwistjonijiet tal-ekoloġija, il-ħela u l-iskart. Matul ir-rebbiegħa tal-2022 qed noffru wirja bit-titlu "Skart: Nies, Oġġetti, Postijiet", li timxi wkoll fuq il-passi ta' Ettore, peress li tindirizza temi li kienu diġà għeżież għalih, iżda minn perspettiva kontemporanja."

 

Il-Mużew tal-Kulturi Ewropej – Mużewijiet Nazzjonali f'Berlin (il-Ġermanja)

"Fl-2019, aħna fil-MEK, fassalna kunċett ta' kollezzjoni li jidentifika, fost l-oħrajn, oqsma ta' prijorità li ser jiffurmaw il-bażi għall-iżvilupp tematiku tal-attivitajiet marbuta mal-wirjiet u l-kollezzjonijiet tal-MEK fis-snin li ġejjin. Is-sostenibbiltà hija waħda minn dawk l-oqsma ta' prijorità, b'reazzjoni għal kwistjoni soċjali importanti attwali li qed tirrifletti l-prattiki ta' kuljum taż-żamma u r-rimi kif ukoll it-tiswija, ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid."

 

Il-Mużew ta' Celje tal-Istorja Reċenti (Celje, is-Slovenja)

"Fil-mużew tagħna, involut soċjalment u orjentat lejn il-futur, aħna nirriċerkaw kwistjonijiet rilevanti relatati mal-konsegwenzi tal-istil ta' ħajja tagħna u nfittxu li nippromwovu jew niffaċilitaw bidla pożittiva."

 

Il-Mużew tal-Ħajja fil-Wallonia – Provinċja ta' Liège (il-Belġju)

"Il-wirja li jmiss fil-mużew tagħna se tiftaħ fl-2022 u tittratta l-iskart, l-aktar fil-Wallonia, iżda wkoll fil-Belġju u fl-Ewropa. Din hija r-raġuni għaliex ninsabu ħerqana li nieħdu sehem f'dan il-proġett Ewropew u li naqsmu l-esperjenza ma' mużewijiet oħra, l-ewwel ma' Dar l-Istorja Ewropea."

 

Il-Mużew Nazzjonali tar-Raħħal Rumen (Bucharest, ir-Rumanija)

"Fil-Mużew Nazzjonali tar-Raħħal Rumen konna qed norganizzaw riċerka etnoloġika u wirjiet dwar kwistjonijiet soċjokulturali ewlenin reċenti, u xi wħud minnhom l-enfasi tar-riċerka tagħhom hija marbuta mill-qrib mas-suġġett tal-iskart."

 

 

Il-Mużew tal-Istorja Naturali ta' Vjenna (l-Awstrija)

"Il-Mużew tal-Istorja Naturali ta' Vjenna għandu l-għan li jagħti kontribut sinifikanti għall-iżvilupp sostenibbli fl-Awstrija, fl-Ewropa u fid-dinja. Nistinkaw biex niksbu dan l-għan permezz tar-riċerka dixxiplinarja, interdixxiplinari u parteċipattiva eċċellenti tagħna, billi niftħu l-kollezzjonijiet tagħna għal udjenza usa' bl-użu tat-teknoloġija diġitali, billi nużaw approċċi innovattivi, inklużivi u ta' ispirazzjoni għat-tagħlim tax-xjenza, u billi nsiru mużew kompletament newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju sal-2030."

 

Il-Mużew Etnografiku Nazzjonali (Varsavja, il-Polonja)

"Ingħaqadna mal-inizjattiva ta' Dar l-Istorja Ewropea għax sibna punti li jorbtu l-proġetti u l-wirjiet tagħna ma' din is-sħubija dwar l-istorja tal-iskart. Dan il-proġett huwa opportunità kbira għat-Tim Ekoloġiku intern tagħna, inizjattiva ffukata fuq is-sostenibbiltà, biex tinħoloq riflessjoni dwar l-iskart u opportunità għall-istituzzjoni kollha biex tiddefinixxi mill-ġdid id-diversi kollezzjonijiet tagħna. Bi pjaċir naqsmu l-esperjenza u l-għarfien tagħna mal-mużewijiet madwar l-Ewropa kollha."