Back to top

INIZJATTIVI BI SĦAB

Dar l-Istorja Ewropea hija mużew għal kulħadd, ikun minn fejn ikun: Brussell jew Budapest, Ghent jew Gdańsk. Aspett vitali tal-attivitajiet tal-mużew huwa li nilħqu lill-persuni u l-komunitajiet, kemm dawk fil-qrib kif ukoll dawk imbiegħda. Nagħmlu dan permezz ta' proġetti speċifiċi u rabtiet online ma' avvenimenti u istituzzjonijiet sħab madwar l-Ewropa u ħidma ta' sensibilizzazzjoni ffukata ma' diversi gruppi fil-viċinat immedjat u fir-reġjun tagħna.

Uri 1 - 3 ta' 3 ta' elementi
Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Il-Mużewijiet Jesploraw l-Istorja tal-Iskart fl-Ewropa

Sħab: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Għaliex il-mużewijiet għandhom jiddiskutu l-iskart? Minkejja li l-iskart huwa suġġett li minnu nnifsu huwa marġinalizzat peress li jikkonċerna dak li niddisponu minnu u li ma rridux inħarsu lejh aktar, issa sar kwistjoni ċentrali ta' żmienna. Bħala postijiet għat-tagħlim, ir-riflessjoni u d-dibattitu, li jorbtu l-oġġetti u l-istejjer matul iż-żmien, il-mużewijiet jinsabu f'pożizzjoni unika biex jindirizzaw is-suġġett.

Collage image of book with photographs

Ix-Xjenza l-Ġdida taċ-Ċittadini tal-Passat

Sħab: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

Il-proġett Public History as the New Citizen Science of the Past (L-Istorja Pubblika bħala x-Xjenza l-Ġdida taċ-Ċittadini tal-Passat) (PHACS) jiżviluppa l-istorja pubblika u l-mudelli parteċipattivi għall-interpretazzjoni tal-passat. Il-PHACS jiffaċilita l-interazzjonijiet bejn l-akkademiċi, l-istituzzjonijiet kulturali, il-gruppi, l-assoċjazzjonijiet u l-pubbliku ġenerali. L-għan huwa li jiġi demokratizzat mhux biss l-aċċess, iżda wkoll il-“produzzjoni” tal-istorja.

Dan il-proġett...

Profile headshots of waste workers in Brussels

Noħolqu storja tal-iskart b'diversi esperjenzi: parteċipazzjoni tal-esperti fil-qasam

Sħab: 
Bruxelles Propreté , Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique, Les Petits Riens , R ...

Kif nistgħu nirrakkontaw l-istorja tal-iskart mingħajr ma l-ewwel nifhmu s-sitwazzjoni tal-lum? Kif nistgħu nitkellmu dwar l-iskart mingħajr ma nitkellmu dwar in-nies li jittrattawh? Kif nistgħu noħolqu wirja dwar l-iskart mingħajr ma nikkonsultaw lil min hu verament espert? Il-komunitajiet inkarigati mill-ġestjoni u t-tnaqqis tal-iskart fi Brussell fetħu l-bibien tagħhom għalina u qasmu l-għarfien tagħhom.

Fl-2020, Dar l-Istorja Ewropea bdiet tiżviluppa wirja temporanja li tħares...