Back to top

Min taħseb li int? – L-identità

Età: 
12-15, 16-18
DESKRIZZJONI

Kif tiddefinixxi l-identità tiegħek? U x'jistgħu jkunu dawn il-karatteristiċi? L-identità ma tiqafx tinbidel u tevolvi, u għalhekk il-fehmiet tagħna dwar min aħna u min jistgħu jkunu l-oħrajn huma miftuħin għall-bidla. Din it-tema teżamina n-natura multidimensjonali tal-identità u tinqeda b'eżempji mill-passat u mill-preżent biex iġġegħelna nixtarru dwar x'tista' tfisser l-identità Ewropea fis-seklu XXI.