Back to top

PUBLIKĀCIJAS

Eiropas vēstures nams ir apņēmies vairot zināšanas par Eiropas vēsturi un rosināt sabiedrības diskusijas par pagātnes paliekošo klātbūtni mūsdienu pasaulē.

Iepazīstoties ar publikācijām, apmeklētāji var gūt plašāku priekšstatu par muzeja darbību, tā filosofiju un saturu. Tas palīdz bagātināt muzejā gūto pieredzi gan pirms, gan pēc paša apmeklējuma.

Šajā sadaļā varat iepazīties ar pastāvīgās ekspozīcijas galvenajiem elementiem, kas tajā iekļauti, ņemot vērā nozīmīgākās norises Eiropas vēsturē. Pie svarīgiem eksponātiem ir sniegts izvērsts apraksts un zinātnieka skaidrojums. 

Piedāvājam arī rakstu klāstu, kuros apspriesti un analizēti ar Eiropas vēstures namu saistīti temati.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rādīt 1 sākuma līdz 10 10 ierakstus
ANABASES journal cover

Kādu vietu Eiropas vēstures namā ieņem senie laiki? Šajā anotācijā ir analizēts skatījums uz senajiem laikiem, ko piedāvā Eiropas vēstures nams — Eiropas Parlamenta izveidots Eiropas vēstures muzejs, kas atrodas Briselē. Tās autors ir viens no kuratoriem, kurš kopš projekta uzsākšanas  2011. gadā strādā pie muzeja satura un komunikācijas izstrādes.Uzzināt vairāk

Cover of Bien Symboliques journal

Eiropas vēstures nams ir Eiropas Parlamenta izveidots un pārvaldīts Eiropas vēstures muzejs, kas savas durvis apmeklētājiem vēra 2017. gadā. Ar kādām grūtībām saskaras šis īpašais muzejs?Uzzināt vairāk

Making HIstories cover - colonial images

2017. gada 4. maijā savas durvis apmeklētājiem Eiropas Savienības iestāžu kvartāla centrā Briselē vēra Eiropas vēstures nams. Par šo muzeju, kas veltīts Eiropas vēsturei, un par dažādajām problēmām, ar kurām tas ir saskāries un saskaras, ir rakstīts daudz. Taču vēl nekas nav pavēstīts par to, kā muzeju ir uztvēruši tie 493 722 cilvēki, kuri kopš muzeja atvēršanas to ir apmeklējuši.Uzzināt vairāk

People walking past rememberance names

Eiropas vēstures nams atrodas Briselē un darbojas kopš 2017. gada. Šis muzejs atspoguļo Eiropas vēsturi, ievērojot transnacionālu pieeju, un tā vēstījumā Pirmais pasaules karš tiek pasniegts kā konflikts, kas mainījis turpmāko Eiropas vēstures gaitu un ir Eiropas kopīgās atmiņas fundamentāla daļa, kaut gan skatījums uz to ne tuvu nav viennozīmīgs. Eiropas vēstures nama mērķis ir šo dziļo un paliekošo ietekmi...Uzzināt vairāk

Blue front cover Parliaments, Estates and Representation

Līdz ar Eiropas Parlamenta (EP) pilnvaru pakāpenisku paplašināšanos pēdējo gadu desmitu laikā ir vienlaikus pieaugusi gan šīs iestādes darba sarežģītība, gan paplašinājušies tās centieni panākt lielāku leģitimitāti. Abos procesos izšķirīgi svarīga ir bijusi informācijas aprites vadība divos virzienos:  komiteju darba specializācija un arvien plašāka sabiedrības informēšana. Uz šo darbu balstās EP centieni kompensēt demokrātijas trūkumu Eiropas Savienības (ES) struktūrā.Uzzināt vairāk

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Eiropas vēstures namu vairākos aspektos var saukt par “paplašinātu muzeju”. Šajā rakstā tiks apspriestas trīs galvenās ar šo tematu saistītās idejas. Pirmkārt — kā raksturot šī muzeja eiropeiskumu? Otrkārt, kā tas iekļaujas telpā — gan vietējā ainavā, gan plašākā Eiropas ģeogrāfiskajā telpā? Treškārt, kā Eiropas mantojums šajā muzejā iegūst jaunu kontekstu?Uzzināt vairāk

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Eiropas vēstures nams ir pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas izveidots Eiropas vēstures muzejs, kas atrodas Briselē un darbu sāka 2017. gada 4. maijā. Muzejs ir paredzēts plašai auditorijai un ir iecerēts kā vieta, kur pieminēt pagātni un apcerēt nākotni.Uzzināt vairāk

Front cover European Commemoration book

Eiropas vēstures nama galvenā kuratore Andrea Morka savā rakstā pievēršas jaunā muzeja pastāvīgās ekspozīcijas teorētiskajiem pamatiem, kā arī vadošajiem principiem un galvenajiem vēsturiskajiem vēstījumiem, kuriem bija noteicoša loma pastāvīgās ekspozīcijas izveidē. Uzzināt vairāk

Front cover European Consciousness book

Taja Vovka van Hāla, Eiropas vēstures nama akadēmiskās projekta grupas vadītāja, šo grāmatu papildina ar nodaļu, kurā aprakstīta muzeja tapšana.Uzzināt vairāk

Front cover Past Power book

Šajā nodaļā Eiropas vēstures nama akadēmiskās projekta grupas dalībnieks Martī Grau i Segu pēta Eiropas vēsturi kā stāstu, kas sekmē savienības nozīmi starp Eiropas tautām un sabiedrībām, piešķirot Eiropas idejai nozīmi kā vēsturiskam priekšmetam, ko raksturo kopēji elementi, nevis ģeogrāfiska vieta.Uzzināt vairāk