Back to top

PUBLIKĀCIJAS

Eiropas vēstures nams ir apņēmies vairot zināšanas par Eiropas vēsturi un rosināt sabiedrības diskusijas par pagātnes paliekošo klātbūtni mūsdienu pasaulē.

Iepazīstoties ar publikācijām, apmeklētāji var gūt plašāku priekšstatu par muzeja darbību, tā filosofiju un saturu. Tas palīdz bagātināt muzejā gūto pieredzi gan pirms, gan pēc paša apmeklējuma.

Šajā sadaļā varat iepazīties ar pastāvīgās ekspozīcijas galvenajiem elementiem, kas tajā iekļauti, ņemot vērā nozīmīgākās norises Eiropas vēsturē. Pie svarīgiem eksponātiem ir sniegts izvērsts apraksts un zinātnieka skaidrojums. 

Piedāvājam arī rakstu klāstu, kuros apspriesti un analizēti ar Eiropas vēstures namu saistīti temati.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Rādīt 1 sākuma līdz 4 4 ierakstus
Front cover European Commemoration book

Eiropas vēstures nama izveide

Eiropas vēstures nama galvenā kuratore Andrea Morka savā rakstā pievēršas jaunā muzeja pastāvīgās ekspozīcijas teorētiskajiem pamatiem, kā arī vadošajiem principiem un galvenajiem vēsturiskajiem vēstījumiem, kuriem bija noteicoša loma pastāvīgās ekspozīcijas izveidē. Uzzināt vairāk