Back to top

Vienlīdzīga attieksme? — Cilvēktiesības

Vecums: 
12-15
APRAKSTS

Šajā tematā pētītas dažas zināmākās plašajā cilvēktiesību definīcijā ietvertās kategorijas un ir vērtēta tiesību un pienākumu saistība un sadursme. Būs izmantoti ar Eiropas valstīm un citām pasaules valstīm saistīti piemēri gan no mūsdienām, gan vēstures, lai vadītu izglītojamos jautājuma pētīšanā, liekot viņiem padomāt par risinājumiem sarežģītu ētisku scenāriju gadījumos. Apskatāmajās tēmās būs iekļauti jautājumi par citu cilvēku tiesību respektēšanu, pretrunām starp kultūras ieradumiem un cilvēktiesībām un to, vai ir iespējams attaisnot tiesību atcelšanu noteiktās situācijās.