Back to top

PARTNERU INICIATĪVAS

Eiropas vēstures namā ir gaidīts ikviens, un nav svarīgi, no kurienes Jūs nākat — Briseles, Budapeštas, Ģentes vai Gdaņskas. Būtisks muzeja pasākumu aspekts ir cilvēku un kopienu informēšana gan tuvumā, gan tālumā. To mēs panākam, veidojot īpašus tiešsaistes un klātienes projektus, kā arī sadarbojoties ar partneriestādēm Eiropā un mērķtiecīgi informējot dažādas grupas gan tuvākā, gan tālākā apkaimē.

Rādīt 1 sākuma līdz 3 3 ierakstus
Profile headshots of waste workers in Brussels

Atkritumu vēsture daudzšķautņainā skatījumā: iesaistās jomas eksperti

Partneri: 
Bruxelles Propreté , Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique, Les Petits Riens , R ...

Vai atkritumu vēsturi iespējams izstāstīt, vispirms negūstot priekšstatu par tagadējo situāciju? Vai varam runāt par atkritumiem, nepieminot cilvēkus, kas ar tiem strādā? Vai ir iespējams izveidot izstādi par atkritumiem, neapspriežoties ar īstenajiem ekspertiem? Organizācijas un struktūras, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu un samazināšanu Briselē, mūs laipni uzņēma pie sevis un dalījās savās zināšanās.

2020. gadā Eiropas vēstures nams sāka gatavot izstādi par atkritumiem...

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Muzeji pēta atkritumu vēsturi Eiropā

Partneri: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Kāpēc muzejiem būtu jāpievēršas atkritumu tematikai? Šis temats, kas jau savā būtībā ir marginalizēts, jo attiecas uz to, ko izmetam un vairs nevēlamies redzēt, ir kļuvis par vienu no galvenajiem mūsdienu jautājumiem. Muzeji kā mācīšanās, pārdomu un diskusiju vietas, kur sastopas dažādu laikmetu priekšmeti un stāsti, ir īpaši piemēroti, lai aplūkotu šo tematiku.

Collage image of book with photographs

Publiskā vēsture kā jauna zinātnes joma sabiedrības īstenotai pagātnes izpētei

Partneri: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

Publiskā vēsture kā jauna zinātnes joma sabiedrības īstenotai pagātnes izpētei ( PHACS ) veido publisko vēsturi un līdzdalības modeļus pagātnes interpretācijai. PHACS veicina mijiedarbību starp akadēmiskajām aprindām, kultūras iestādēm, grupām, asociācijām un plašu sabiedrību. Šī projekta mērķis ir demokratizēt ne tikai piekļuvi vēsturei, bet arī vēstures “producēšanu”.

Tajā tiek risināti vairāki jautājumi, kas ir būtiski Eiropas vēstures nama komandas darbam. Kā varam vienlaikus...