Back to top
Japiju istaba (20. gs. 80. gadi)
Tinker Imagineers, Utrehta, Nīderlande

No ekonomiskās situācijas uzlabošanās 20. gs. 80. gados visvairāk ieguva jaunie pilsētās strādājošie speciālisti jeb tā dēvētie japiji, kas savus panākumus izrādīja visos savas dzīves aspektos. Ārkārtīgi vizuālie un komerciālie mūzikas videoklipi uzskatāmi parādīja jauniešu kultūras arvien lielāko internacionālismu un tēla nozīmes apzināšanos. 20. gs. 90. gadu sākumā mobilitāte izglītībā un nodarbinātībā līdz ar arvien augstākiem dzīves standartiem un politiskās sašķeltības mazināšanos radīja kosmopolītiskas un uz ārpasauli vērstas Eiropas jaunatnes tēlu.