Back to top
Portugāļu vīrietis ar misiņa aprocēm (manillām)
Benina, 16. gs.
Metāls
Weltmuseum, Vīne, Austrija

Laikā no 1500. līdz 1800. gadam dominējošais aspekts Eiropas un Āfrikas saskarsmē bija vergu tirdzniecība. To uzskatāmi atspoguļo portugāļu tirgotāju un jūrnieku attēlojums agrīnajā afrikāņu mākslā. Šajā plāksnītē redzams portugāļu vīrietis ar manillām — misiņa aprocēm, kuras tika izmantotas kā maksāšanas līdzeklis, iegādājoties vergus.