Back to top
Mietiņš ar dzeloņstiepli
Austrijas–Ungārijas robeža, 20. gs. 40.–50. gadi
Koks, metāla stieple
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonna, Vācija

Dažu mēnešu laikā Centrāleiropas un Austrumeiropas tautas panāca atbrīvošanos no režīmiem, kas tās bija kontrolējuši gadu desmitiem ilgi. Komunistiskie režīmi cits pēc cita bruka gluži kā domino kauliņi. Dzelzs priekškars — sadalītā kontinenta simbols — izzuda.