Back to top
Pēdējā akmeņogļu vagonete
Rietumvācija, 1976
Tērauds
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Bohuma, Vācija

Pēdējā akmeņogļu vagonete uzskatāmi parāda tradicionālās smagās rūpniecības nozares panīkumu kapitālistiskajā Eiropā. Pēckara periodā šai nozarei bija svarīga nozīme Eiropas uzplaukuma veicināšanā, taču jau septiņdesmitajos gados tai pamazām nācās piekāpties konkurentiem no, piemēram, Taivānas, Dienvidkorejas vai Brazīlijas, kur ražošana bija daudz lētāka. Eiropas valstis pievērsās kodolenerģijai, lai mazinātu atkarību no ārvalstu naftas.