Back to top
Zulū zēna sejas atlējums
Berlīne, Vācijas impērija, 1891
Castans Panopticon
Ģipsis
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dublina, Īrija

Eiropā valdīja uzskats, ka noteiktas tautas rases ziņā ir mazāk attīstītas nekā citas. Pamatojoties uz šādām rasistiskām koncepcijām, par tādām parasti uzskatīja tautas, kuras ģeogrāfiski un sociāli bija attālinātas no Eiropas, un visbiežāk šīs tautas tika dēvētas par 19. gadsimta Eiropas augstāk attīstīto rasu priekštecēm.