Back to top
Pret samirkšanu iesaiņota zīdaiņa kurpīte
Zarzisa, Tunisija
Atradis Lihidhebs Mohsens
© European Union, 2016 / Eiropas vēstures nams, Brisele, Beļģija

20. gadsimta otrajā pusē Eiropā notika pārmaiņas — kontinents, no kura cilvēki emigrēja, kļuva par imigrācijas galamērķi. Tā kā legālā imigrācija bija ierobežota, sākot ar astoņdesmitajiem gadiem, palielinājās nelegālā imigrācija. Tunisijas krastā izskalotie priekšmeti ir traģiskā migrantu likteņa simbols.