Back to top
„Aborts. Kad pie lemšanas tiks sievietes?”
Beļģija, 1976
Žurnāla vāks
Reprodukcija
Institut d’Histoire Ouvrière, Economique et Sociale, Serēna, Beļģija

Septiņdesmitajos gados sievietes arvien vairāk aktualizēja jautājumu par dzimumu nelīdztiesību. Lai gan vairākumā valstu sievietēm jau bija piešķirtas vēlēšanu tiesības, daudzās citās sabiedriskās un privātās dzīves jomās viņas vēl arvien saskārās ar diskrimināciju un viņu brīvība bija ierobežota. Strauji attīstījās feminisma kustība, kuras piekritēji cerēja izbeigt patriarhālo dominanci un izveidot patiesi vienlīdzīgu sabiedrību.