Back to top
Tukšas automaģistrāles svētdienās bez auto
Nīderlande, 1973
Robs Mīremets
Fotogrāfija
Nationaal Archief, Hāga, Nīderlande

Enerģijas krīze tiešā veidā ietekmēja cilvēku ikdienas dzīvi, piespiežot lielāko daļu Rietumeiropas valstu valdību rīkoties. Tika organizētas enerģijas taupīšanas kampaņas un noteikti aizliegumi svētdienās braukt ar auto, lai taupītu degvielu. Krīze sāpīgi lika saprast, ka rietumvalstis ir ārkārtīgi atkarīgas no enerģijas importa.