Back to top
Seminārs skolēniem

Atkritumi var kalpot par izziņas avotu. Atkritumi var būt neredzami. Atkritumi ir visur! Kas bija tie Eiropas cilvēki, kuri savulaik publiski aicināja savus laikabiedrus mainīt attieksmi un paradumus, lai radītu mazāk atkritumu? Un kuri par to runā šodien? Kādi faktori mudināja cilvēkus sākt paust sabiedrības viedokli par atkritumiem? Darbseminārs rosinās skolēnus atklāt un apspriest to, cik lielā mērā vēstures gaitā, sākot no industriālās revolūcijas līdz pat mūsdienām, mainījusies Eiropas iedzīvotāju attieksme pret atkritumiem.